Iniciem la campanya de l’e-circular i els comunicats SMS

Divendres, 4 de febrer, lliurarem una circular en paper a totes les famílies de tots els nivells del centre per a informar sobre la disponibilitat de rebre les circulars en format digital via correu electrònic, si així ho desitjen. També, podran rebre comunicats urgents i notificacions importants via SMS.

Per a poder desplegar, en el marc del VIRSATIC (Pla d’integració de les TIC), aquests SERVEIS GRATUÏTS, ens cal actualitzar el número de mòbil i l’adreça de correu electrònic del pare i de la mare (o dels tutors legals) en el nostre programari de gestió (Alexia) i després fer la migració d’aquestes dades a VIRTUS CIRCULARS i VIRTUS SMS.

Per aquest motiu, sol·licitem la col·laboració de totes les famílies i que ens comuniquin aquests dades, com s’explica a la CIRCULAR, abans de divendres, 11 de febrer.

L’ús d’aquests eines de comunicació ofereix molts avantatges en comparació amb les tradicionals. A tall de resum, aquí n’hi ha unes quantes de l’e-Circular i dels comunicats SMS.

Anuncis

El programari de gestió i comunicació Alexia

alexia

virsatic_logo Des de l’inici del curs 2010-2011 estem utilitzant l’Alexia com a programari de gestió acadèmico administrativa (GAA) del nostre centre. Alexia és l’evolució tecnològica que proposa l’empresa Cospa-Agilmic per a substituir el programari Àmic.

Després de més de 15 anys d’utilitzar l’Àmic (o el seus “avantpassats”), ara, cal un període d’adaptació al nou programari i una elevada dosi de paciència però també d’esforç i de formació. D’altra banda, el desenvolupament del programari es troba en la fase de testeig real i això comporta contínues actualitzacions i peticions per part dels centres; entre ells, el nostre. Aquestes actualitzacions no sempre estan disponibles quan més necessàries són; però, poc a poc, anirem millorant la funcionalitat a partir de l’experiència diària.

Malgrat les consideracions anteriors podem fer una valoració satisfactòria d’aquest programari ja que ens aporta una funcionalitat basada en l’ús de la xarxa local i internet. Això permet al professorat i a l’equip de gestió acadèmico-administrativa accedir a la informació usant els ordinadors de la nostra xarxa local en el centre i usant la connexió a internet amb ordinadors des de fora del centre.

Finalitzat el primer trimestre a l’Educació Primària, ESO i Batxillerat, amb el lliurament dels informes i dels butlletins de qualificacions a l’alumnat i a les famílies, estem acabant l’elaboració del primer informe de l’Educació Infantil que es lliurarà a les famílies a finals del mes de gener. Amb aquest lliurament haurem finalitzat el procés d’adaptació del programari a totes les etapes educatives impartides en el nostre centre.

A partir d’ara anirem treballant l’aprofitament de la funcionalitat del programari que no hem emprat encara, com ara: les opcions de consultar la informació emmagatzemada (butlletins, actes d’avaluació, resum de matèria, estadístiques, consulta d’expedients, comunicats, incidències, etc), les opcions per gestionar comunicats i incidències, les opcions per a gestionar continguts digitals, …

funcionalitat-alexia21

funcionalitat-alexia3funcionalitat-alexia11funcionalitat-alexia4