eduCAT 2.0 discrima les famílies i l’alumnat de l’escola privada concertada

L’Administració educativa ha presentat el mes de juny leduCAT 2.0 que fa un replantejament de l’eduCAT 1×1. Entre les principals novetats hi ha un nou plantejament pel que fa a la compaginació en l’ús del llibre de text en format paper i els continguts en format digital (llibres digitals i altres continguts). El programa també preveu dotar les aules de cicle superior de primària d’ordinadors portàtils, pissarres digitals interactives (PDI) i equipament complementari per guardar o transportar els ordinadors.

Pissarres per a tothom

El Departament també garanteix amb aquest nou programa que tots els centres públics de secundària disposin de PDI. Per tant, s’instal·larà una PDI a tots els grups de primer i segon d’ESO dels centres que no havien participat a l’1×1, atès que els que ja hi estaven adherits ja en tenen. Segons ha raonat la consellera, “la PDI és el que resulta més costós als centres i així l’anirem generalitzant

Quin és el problema?

L’escola privada concertada (alumnat, pares i mares, professorat i centres) NO POT ACCEDIR-HI malgrat prestar el servei públic de l’educació i tenir les obligacions definides per l’Administració, pel que fa a la Preinscripció i matriculació d’alumnes i a les quotes autoritzades en funció dels concerts educatius, en tractar-se de centres finançats amb diners públics.

No obstant la situació explicada, en el nostre centre valorem com a imprescindible la incorporació de les TIC en les activitats d’ensenyament-aprenentatge i amb l’aplicació del nostre pla TAC: el VIRSATIC (http://blocs.xtec.cat/virsatic/) des del curs 2003-2004 continuem integrant tota la infraestructura necessària i la formació adient del professorat per a aprofitar els recursos TIC i poder crear coneixement, és a dir tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

Amb aquesta finalitat, el curs 2011-2012 l’iniciem amb PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES a les aules d’infantil, 1r de Primària, 1r i 2n d’ESO, a la sala de música de secundària i a una de les aules de desdoblament de Primària. En total, 16 pissarres digitals interactives d’última generació. Al llarg del curs 2011-2012 prepararem les PDI a les aules de 2n, 3r i 4t de Primària i 3r d’ESO i 1r de Batxillerat per a disposar d’elles el curs 2012-2013 i finalitzar la incorporació a la resta de les aules (5è i 6è de Primària i 4t d’ESO i 2n de Batxillerat) el curs 2013-2014.

 

Anuncis

Pissarres digitals interactives a 1r de Primària

En el decurs de la primera i segona setmana de juliol hem fet la instal·lació de la infraestructura necessària per a disposar de PDI a les aules de 1r de Primària.

Una PDI està integrada per tres elements: una pantalla de gran format, un projector i un ordinador multimèdia amb els continguts que es mostraran a la gran pantalla.

En el cas de les aules de 1r de Primària les pissarres digitals interactives utilitzen la tecnologia d’ultrasons localitzada en el projector interactiu Epson EB-455WI i la pantalla és una pissarra blanca amb superfície mat d’acer vitrificat per a facilitar la projecció i interacció del llapis electrònic.

El projector interactiu s’ha instal·lat al costat dret de la paret frontal de l’aula, sobre una part de la pissarra verda ocupant una superfície de 2m x 1,20m per a facilitar l’ús de les dues superfícies al professorat i a l’alumnat.

Addicionalment hem afegit un teclat i un ratolí sense fils, per radiofreqüència, que permeten controlar l’ordinador, a través de la pantalla, fins a una distància de 10 metres amb fiabilitat.

El sistema d’amplificació de so està integrat per dos altaveus autoamplificats, col·locats a la part superior de l’aula, per a facilitar una bona audició.

L’odinador, el llapis electrònic, el comandament del projector, el teclat i el ratolí sense fil es guardaran a l’armari amb clau que està al costat de la pissarra. També a l’interior d’aquest armari hi ha un magnetotèrmic com a mesura de seguretat i de control de les connexions elèctriques i les connexions de xarxa.

 • La pantalla és una pissarra blanca de 2,00 m x 1,20 m d’acer vitrificat i superfície mat.
 • El projector és el Epson EB-455 WI amb la tecnologia interactiva
 • L’ordinador per a controlar el contingut que es mostrarà a la pantalla és un ACER Travel Mate 5742 amb 6 MB de RAM, 640 Mb de disc dur i gràfica Intel HD.

Pissarres digitals interactives a 1r i 2n d’ESO

Aprofitant els dies d’aturada en les activitats lectives de la setmana santa hem fet la instal·lació de pissarres digitals interactives a cadascuna de les aules de pàrvuls 3, 4 i 5 anys i de 1r i 2n d’ESO. Ara, disposem de 12 aules equipades amb PDI d’última generació per a millorar les tasques d’ensenyament-aprenentatge.
En el decurs de la propera setmana finalitzarem la connectivitat d’aquestes pissarres a la xarxa local amb el cablejat ethernet, a banda que es puguin connectar usant la xarxa wifi.
Una PDI està integrada per tres elements: una pantalla de gran format, un projector i un ordinador multimèdia amb els continguts que es mostraran a la gran pantalla.
En el cas de les aules de 1r i de 2n d’ESO les pissarres digitals interactives utilitzen la tecnologia d’ultrasons localitzada en el projector interactiu Epson EB-450WI i la pantalla és una pissarra blanca amb superfície mat d’acer vitrificat per a facilitar la projecció i interacció del llapis electrònic.
El projector interactiu s’ha instal·lat al centre de la paret anterior de l’aula i la pissarra blanca s’ha situat sobre l’actual pissarra verda amb un sistema de guia que permet el seu desplaçament cap a un extrem de la pissarra actual per a facilitar l’ús de les dues superfícies al professorat i a l’alumnat.
Addicionalment, hem afegit un teclat i un ratolí sense fils, per radiofreqüència, que permeten controlar l’ordinador, a través de la pantalla, fins a una distància de 10 metres amb fiabilitat.
El sistema d’amplificació de so està integrat per dos altaveus autoamplificats, col·locats a la part superior de l’aula, per a facilitar una bona audició.
L’odinador, el llapis electrònic, el comandament del projector, el teclat i el ratolí sense fil es guardaran a l’armari amb clau que està al costat de la pissarra. També a l’interior d’aquest armari hi ha un magnetotèrmic com una mesura de seguretat i de control de les connexions elèctriques i les connexions de xarxa.
En els armaris de les aules de l’ESO hem afegit una caixa de control de connexions que permetrà utilitzar diferents fonts d’imatge i de so, controlar el volum dels altaveus, connectar més d’un ordinador i d’altres entrades com a càmeres digitals o càmeras web o reproductors externs (DVD /MP3-MP4/ DivX /RCA, …).
 • La pantalla és una pissarra blanca de 2,00 m x 1,20 m d’acer vitrificat i superfície mat.
 • el projector és el Epson EB-450 WI amb la tecnologia interactiva
 • l’ordinador per a controlar el contingut que es mostrarà a la pantalla és un ACER Travel Mate 5742 amb 6 MB de RAM, 640 Mb de disc dur i gràfica Intel HD.

 

pdi-eso-1
pdi-eso-21
pdi-eso-3
pdi-eso-5
pdi-eso-6
pdi-eso-8

Pissarres Digitals Interactives a Infantil

Aprofitant els dies d’aturada en les activitats lectives de la setmana santa hem fet la instal·lació de pissarres digitals interactives a cadascuna de les aules de pàrvuls 3, 4 i 5 anys i de 1r i 2n d’ESO. Ara, disposem de 12 aules equipades amb PDI d’última generació per a millorar les tasques d’ensenyament-aprenentatge.

En el decurs de la propera setmana finalitzarem la connectivitat d’aquestes pissarres a la xarxa local amb el cablejat ethernet, a banda que es puguin connectar usant la xarxa wifi.

Una PDI està integrada per tres elements: una pantalla de gran format, un projector i un ordinador multimèdia amb els continguts que es mostraran a la gran pantalla.

En el cas de les aules d’infantil les pissarres digitals interactives utilitzen la tecnologia tàctil per a facilitar l’ús als nens i nenes i treure’n el màxim d’aprofitament pedagògic. Aquestes pissarres es controlem amb el dit com si fos el ratolí però disposen també d’un llapis electrònic per a dibuixar, esborrar, per a seleccionar els colors i d’altres opcions. Aquest model permet treballar a 3 persones de manera simultània utilitzant els dits.

Addicionalment, hem afegit un teclat i un ratolí sense fils, per radiofreqüència, que permeten controlar l’ordinador, a través de la pantalla, fins a una distància de 10 metres amb fiabilitat.

Els dos altaveus de la pissarra s’han complementat amb dos altaveus autoamplificats de més potència, col·locats a la part superior de l’aula, per a facilitar una bona audició del so.

L’odinador, el llapis electrònic, el comandament del projector, el teclat i el ratolí sense fil es guardaran a l’armari amb clau que està al costat de la pissarra. També a l’interior d’aquest armari hi ha un magnetotèrmic com una mesura de seguretat i de control de les connexions elèctriques i les connexions de xarxa.

 • La pissarra és la Panaboard (elite Panboard) UB T880
 • el projector és el Epson EB-440W i
 • l’ordinador per a controlar el contingut que es mostrarà a la pantalla és un ACER Travel Mate 5742 amb 6 MB de RAM, 640 Mb de disc dur i gràfica Intel HD.

pissarra-infantil-2

pissarra-infantil-3

pissarra-infantil-4

Noves línies ADSL i balancejador

Al llarg del mes de març hem fet les gestions per a poder millorar la connectivitat del centre a Internet. Per a aconseguir-ho hem contractat el servei ADSL (Línia d’abonat digital asimètrica)  sobre dues de les línies de veu que ja tenia el centre. D’aquesta manera, ara, disposem de dues línies amb ADSL de 6 Mb. Això permetrà millorar la connexió a internet des dels equips de la xarxa local del centre i també en l’accés al programari de gestió des de fora del centre.

Des de fa anys teníem tres línies RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) amb dos canals: un per a veu i un altre per a dades. Ara fa, aproximadament, sis anys, es va habilitar el servei ADSL sobre les línies RDSI i el proveïdor (Telefònica/Movistar) no ens ha pogut augmentar l’ample de banda més enllà dels 2 Mb/s (1,2-1,3 com a màxim, en realitat). A més a més, de les tres línies RDSI (amb Servei ADSL) una s’utilitzava per a connectar a internet els equips de les aules i dels departaments del professorat, una altra s’emprava per a connexions d’alguns equips de l’àrea de gestió i, la tercera, estava sense usar com a línia de dades.

comtrend5361rohsMòdem-Rourer WiFi  ADSL 6 Mbps

Aprofitant el canvi a la nova versió del programari de gestió (Àmic –> Alexia) i la possibilitat que l’alumnat hagi de connectar-se massivament des del centre, en un futur no gairè llunyà, encara que no de manera immediata, hem fet el canvi en les línies ADSL i, a més a més, hem incorporat a la nostra xarxa local, un nou element que es coneix com a balancejador de càrrega d’internet.

balancejador

Un paper important el jugarà el que s’anomena el balanceig de càrrega i que permet combinar dos o més connexions a INTERNET sumant les capacitats de les ADSL. Això no vol dir que si combinem 2 ADSL de 6 Mbps, la connexió final que faci un usuari sigui de 12 Mbps sinó que aquesta es continuarà fent a 6 Mbps. Ara bé, mentre una línia es troba ocupada l’altra línia queda lliure i és la que es fa servir pel següent usuari. Aquest procés és dinàmic i les peticions d’ambdòs usuaris es reparteixen sempre entre les diferents portes de sortida. A banda, no només tenim millora pel que fa la connectivitat sinó que s’introdueix un altre concepte i és el de la tolerància a errades. El mateix balancejador de càrrega permet, en cas que una connexió a INTERNET caigui, emprar les altres connexions fent, d’aquesta manera, que l’accés a INTERNET sigui possible sempre (o això diuen …)

ARC: L’Aplicació de Recobriment Curricular

arc

L’Aplicació de Recobriment Curricular (ARC) conté i ofereix propostes d’activitats, recursos i itineraris vinculats al currículum i adreçats al professorat en el seu treball a l’aula. Les necessitats que ha generat el Projecte eduCAT1x1 fan que les propostes didàctiques s’hagin concentrat a 1r i 2n d’ESO en les àrees de matemàtiques, llengües, ciències naturals, ciències socials i tecnologia.

L’ARC s’ha creat i es manté des dels CESIRE, Centres de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa, que depenen del Departament d’Educació.

Es tracta d’una eina molt vàlida i interessant per a donar suport al professorat que vol incorporar els continguts digitals a la seva feina diària.

Pera accedir a l’ARC: http://base.projecte-arc.com/elements_didactics

Podeu clicar sobre les imatges inferiors per a accedir als llocs web dels diferents CESIRE

Iniciem la campanya de l’e-circular i els comunicats SMS

Divendres, 4 de febrer, lliurarem una circular en paper a totes les famílies de tots els nivells del centre per a informar sobre la disponibilitat de rebre les circulars en format digital via correu electrònic, si així ho desitjen. També, podran rebre comunicats urgents i notificacions importants via SMS.

Per a poder desplegar, en el marc del VIRSATIC (Pla d’integració de les TIC), aquests SERVEIS GRATUÏTS, ens cal actualitzar el número de mòbil i l’adreça de correu electrònic del pare i de la mare (o dels tutors legals) en el nostre programari de gestió (Alexia) i després fer la migració d’aquestes dades a VIRTUS CIRCULARS i VIRTUS SMS.

Per aquest motiu, sol·licitem la col·laboració de totes les famílies i que ens comuniquin aquests dades, com s’explica a la CIRCULAR, abans de divendres, 11 de febrer.

L’ús d’aquests eines de comunicació ofereix molts avantatges en comparació amb les tradicionals. A tall de resum, aquí n’hi ha unes quantes de l’e-Circular i dels comunicats SMS.

El programari de gestió i comunicació Alexia

alexia

virsatic_logo Des de l’inici del curs 2010-2011 estem utilitzant l’Alexia com a programari de gestió acadèmico administrativa (GAA) del nostre centre. Alexia és l’evolució tecnològica que proposa l’empresa Cospa-Agilmic per a substituir el programari Àmic.

Després de més de 15 anys d’utilitzar l’Àmic (o el seus “avantpassats”), ara, cal un període d’adaptació al nou programari i una elevada dosi de paciència però també d’esforç i de formació. D’altra banda, el desenvolupament del programari es troba en la fase de testeig real i això comporta contínues actualitzacions i peticions per part dels centres; entre ells, el nostre. Aquestes actualitzacions no sempre estan disponibles quan més necessàries són; però, poc a poc, anirem millorant la funcionalitat a partir de l’experiència diària.

Malgrat les consideracions anteriors podem fer una valoració satisfactòria d’aquest programari ja que ens aporta una funcionalitat basada en l’ús de la xarxa local i internet. Això permet al professorat i a l’equip de gestió acadèmico-administrativa accedir a la informació usant els ordinadors de la nostra xarxa local en el centre i usant la connexió a internet amb ordinadors des de fora del centre.

Finalitzat el primer trimestre a l’Educació Primària, ESO i Batxillerat, amb el lliurament dels informes i dels butlletins de qualificacions a l’alumnat i a les famílies, estem acabant l’elaboració del primer informe de l’Educació Infantil que es lliurarà a les famílies a finals del mes de gener. Amb aquest lliurament haurem finalitzat el procés d’adaptació del programari a totes les etapes educatives impartides en el nostre centre.

A partir d’ara anirem treballant l’aprofitament de la funcionalitat del programari que no hem emprat encara, com ara: les opcions de consultar la informació emmagatzemada (butlletins, actes d’avaluació, resum de matèria, estadístiques, consulta d’expedients, comunicats, incidències, etc), les opcions per gestionar comunicats i incidències, les opcions per a gestionar continguts digitals, …

funcionalitat-alexia21

funcionalitat-alexia3funcionalitat-alexia11funcionalitat-alexia4

El projecte eduCAT 1×1

educat1x1_logo_v3_escola20

El projecte eduCAT 1×1 és la concreció a Catalunya del projecte “Escola 2.0“. Té tres característiques principals:

 1. Proporciona a l’alumnat i als docents ordinadors ultra portàtils com a eines personals de treball.
 2. Dota totes les aules que hi participen amb pissarres digitals i xarxa local sense fil (Wi-Fi).
 3. Substitueix progressivament els llibres de text en paper per llibres de text electrònics gratuïts per a l’alumnat (subvenció de 30 €)

El projecte preveu una implementació en quatre fases.

Fase 1: Del setembre al desembre del 2009

Fase 2: Del gener a l’abril del 2010

Fase 3: De l’abril al juny del 2010

Fase 4: A partir de setembre del 2010

En aquestes fases hi participen un nombre cada vegada més gran de centres, sobretot públics, i  d’alumnes de 1r d’ESO; també es provarà com introduir el projecte a 5è i 6è de Primària.

La fase 4 preveu que a l’inici del curs 2010-2011 el projecte eduCAT 1×1 s’ha d’estendre a tot l’alumnat de primer i segon d’ESO. Posteriorment, s’haurà d’ampliar als darrers cursos de primària.

El Departament d’Educació ha engegat el curs 2009/2010 el projecte eduCAT 1×1 amb l’objectiu de dotar els alumnes i els docents amb ordinadors personals i equipar adequadament les aules, tot garantint la seva connectivitat a Internet.

D’aquesta manera es vol potenciar l’ús de materials en format digital disponibles a la xarxa. D’aquest objectiu se’n deriven altres fites, situades totes més enllà dels aspectes purament tecnològics:

 • Innovar els plantejaments didàctics dels centres, i facilitar els enfocaments competencials;
 • Afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat;
 • Enfortir l’autonomia dels centres i
 • Reduir les despeses en materials curriculars que han de fer les famílies.

La Resolució EDU/28/2010, d’11 de gener, dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació per a l’aplicació del programa Escola 2.0, a través del projecte eduCAT 1×1. En aplicació de l’esmentat conveni, és previst:

 • Transformar gradualment en aules digitals totes les aules de 5è i 6è d’educació primària i de 1r i 2n d’ESO, amb les dotacions corresponents d’ordinadors per a ús personal d’alumnat i de professorat.
 • Dur a terme les pertinents accions formatives del professorat, d’acord amb les necessitats del sistema.
 • Posar a disposició dels docents continguts educatius digitals i dotar cada centre d’un espai virtual propi a la xarxa.

Comentari:

Aquest Projecte és essencialment un potent instrument d’accés i processament d’informació multimèdia a disposició de cada alumne en l’aula escolar. És recomanable aprofitar les noves possibilitats que ofereix la incorporació massiva dels ordinadors a l’aula malgrat que l’eficàcia del model 1×1 no està suficientment provada (poden haver-hi models alternatius).

Ara bé, cal ser prudents en el procés de substitució, totalment o parcial, del llibre de text convencional i plantejar la incorporació progressiva de continguts digitals en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

És optatiu per a les escoles, especialment per a les escoles privades concertades, ja que aquestes han de garantir la connexió a Internet per als ordinadors dels alumnes i la disponibilitat de pissarres digitals interactives a les aules, sense que la normativa vigent contempli el finançament adient. Això vol dir que els centres privats concertats no reben cap ajut ni cap dotació per a les infraestructures de connectivitat i subministrament elèctric a les aules que ha de permetre que funcionin els ordinadors. S’ha de tenir en compte, a més a més, que les famílies, a banda de cofinançar la compra de l’ordinador (150 €) també hauran de costejar aquestes despeses.

D’altra banda, la plataforma del Departament per a subministrar continguts digitals, l’anomenada actualment “Atria“, abans “Empuries”, ha començat a funcionar a partir del mes de setembre i encara està en una fase incipient; només cal comprovar que hi ha missatges del tipus “Aquesta opció estarà disponible molt aviat“.

El propi Departament d’Educació recomana als centres que ja hi participen que no prescindeixin totalment del llibre de text convencional ja que la connexió a Internet no està garantida, pels diferents proveïdors, al nivell que cal per a treballar només amb els llibres digitals.

En el curs 2010-2011 treballarem, a la nostra comunitat educativa, per a valorar la incorporació de la nostra escola al projecte. Disposem de la informació per a abordar les solucions tècniques  i tecnològiques necessàries i també de l’experiència de l’aplicació en altres centres. Al llarg del curs haurem de prendre decisions que anirem comunicant oportunament.


La pissarra digital interactiva: una eina molt útil en la tasca diària a l’aula

El portal educatiu http://www.xtec.cat  ha incorporat un apartat dedicat especificament a la PDI, accessible a través de l’enllaç http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/pissarres_digitals.htm. Molt probablement, el desplegament del pilotatge de l’eduCAT 1×1 ha tingut molt a veure en aquest desenvolupament. De fet,  l’Administració Educativa ha dotat d’aquest recurs tecnològic a l’escola pública com a un dels equipaments d’aula imprescindible d’aquest projecte d’integració de l’ús d’un ordinador personal per a cada alumne a l’aula convecional.

Malgrat que encara no hi ha finançament previst per a l’adquisició de pissarres digitals ni per a l’instal·lació WIFI  per a  l’escola privada concertada – que també presta el servei públic de l’educació, amb totes les obligacions que això comporta- no dubtem que aquest portal ens aportarà coneixement i recursos sobre l’ús pedagògic d’aquesta eina i facilitarà la selecció de materials digitals i models metodològics.

 • Cal visitar l‘Alexandria, una biblioteca de recursos digitals per a l’aula. Un dels seus apartats és la base de dades amb materials per a les pissarres digitals interactives (PDI).

alexandria

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4


 • També és molt interessant el bloc Les TIC en bloc que està destinat a l’intercanvi d’informació i d’experiències  sobre l’ús educatiu de les tecnologies de la informació i la comunicació. Més concretament, una de les seves entrades ens aporta molta informació sobre recursos per a PDI.

espai-pdi

http://www.reporteducacio.cat/tic/?page_id=580

 • Alguns fabricants de pissarres digitals també aporten recursos lliures per a PDI. Aquí teniu un conjunt de materials didàctics per a PDI elaborats amb el programari Notebook (SMART Board). Es presenten agrupats segons s’adrecin a l’educació infantil, l’educació primària i a l’educació secundària. A més s’inclou un apartat dedicat a les galeries. Els trobareu en format .zip (un cop extret el fitxer només és visible si es disposa del programari adequat -versions 9.7 i posteriors-. Podeu descarregar des d’aquí: Versió 9.7)

aplicacions-pdi

http://www.reporteducacio.cat/index.php?option=com_content&view=category&id=173:recursos-pdi&Itemid=100085&layout=default