eduCAT 2.0 discrima les famílies i l’alumnat de l’escola privada concertada

L’Administració educativa ha presentat el mes de juny leduCAT 2.0 que fa un replantejament de l’eduCAT 1×1. Entre les principals novetats hi ha un nou plantejament pel que fa a la compaginació en l’ús del llibre de text en format paper i els continguts en format digital (llibres digitals i altres continguts). El programa també preveu dotar les aules de cicle superior de primària d’ordinadors portàtils, pissarres digitals interactives (PDI) i equipament complementari per guardar o transportar els ordinadors.

Pissarres per a tothom

El Departament també garanteix amb aquest nou programa que tots els centres públics de secundària disposin de PDI. Per tant, s’instal·larà una PDI a tots els grups de primer i segon d’ESO dels centres que no havien participat a l’1×1, atès que els que ja hi estaven adherits ja en tenen. Segons ha raonat la consellera, “la PDI és el que resulta més costós als centres i així l’anirem generalitzant

Quin és el problema?

L’escola privada concertada (alumnat, pares i mares, professorat i centres) NO POT ACCEDIR-HI malgrat prestar el servei públic de l’educació i tenir les obligacions definides per l’Administració, pel que fa a la Preinscripció i matriculació d’alumnes i a les quotes autoritzades en funció dels concerts educatius, en tractar-se de centres finançats amb diners públics.

No obstant la situació explicada, en el nostre centre valorem com a imprescindible la incorporació de les TIC en les activitats d’ensenyament-aprenentatge i amb l’aplicació del nostre pla TAC: el VIRSATIC (http://blocs.xtec.cat/virsatic/) des del curs 2003-2004 continuem integrant tota la infraestructura necessària i la formació adient del professorat per a aprofitar els recursos TIC i poder crear coneixement, és a dir tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

Amb aquesta finalitat, el curs 2011-2012 l’iniciem amb PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES a les aules d’infantil, 1r de Primària, 1r i 2n d’ESO, a la sala de música de secundària i a una de les aules de desdoblament de Primària. En total, 16 pissarres digitals interactives d’última generació. Al llarg del curs 2011-2012 prepararem les PDI a les aules de 2n, 3r i 4t de Primària i 3r d’ESO i 1r de Batxillerat per a disposar d’elles el curs 2012-2013 i finalitzar la incorporació a la resta de les aules (5è i 6è de Primària i 4t d’ESO i 2n de Batxillerat) el curs 2013-2014.

 

Anuncis

Pissarres digitals interactives a 1r de Primària

En el decurs de la primera i segona setmana de juliol hem fet la instal·lació de la infraestructura necessària per a disposar de PDI a les aules de 1r de Primària.

Una PDI està integrada per tres elements: una pantalla de gran format, un projector i un ordinador multimèdia amb els continguts que es mostraran a la gran pantalla.

En el cas de les aules de 1r de Primària les pissarres digitals interactives utilitzen la tecnologia d’ultrasons localitzada en el projector interactiu Epson EB-455WI i la pantalla és una pissarra blanca amb superfície mat d’acer vitrificat per a facilitar la projecció i interacció del llapis electrònic.

El projector interactiu s’ha instal·lat al costat dret de la paret frontal de l’aula, sobre una part de la pissarra verda ocupant una superfície de 2m x 1,20m per a facilitar l’ús de les dues superfícies al professorat i a l’alumnat.

Addicionalment hem afegit un teclat i un ratolí sense fils, per radiofreqüència, que permeten controlar l’ordinador, a través de la pantalla, fins a una distància de 10 metres amb fiabilitat.

El sistema d’amplificació de so està integrat per dos altaveus autoamplificats, col·locats a la part superior de l’aula, per a facilitar una bona audició.

L’odinador, el llapis electrònic, el comandament del projector, el teclat i el ratolí sense fil es guardaran a l’armari amb clau que està al costat de la pissarra. També a l’interior d’aquest armari hi ha un magnetotèrmic com a mesura de seguretat i de control de les connexions elèctriques i les connexions de xarxa.

 • La pantalla és una pissarra blanca de 2,00 m x 1,20 m d’acer vitrificat i superfície mat.
 • El projector és el Epson EB-455 WI amb la tecnologia interactiva
 • L’ordinador per a controlar el contingut que es mostrarà a la pantalla és un ACER Travel Mate 5742 amb 6 MB de RAM, 640 Mb de disc dur i gràfica Intel HD.

Pissarres digitals interactives a 1r i 2n d’ESO

Aprofitant els dies d’aturada en les activitats lectives de la setmana santa hem fet la instal·lació de pissarres digitals interactives a cadascuna de les aules de pàrvuls 3, 4 i 5 anys i de 1r i 2n d’ESO. Ara, disposem de 12 aules equipades amb PDI d’última generació per a millorar les tasques d’ensenyament-aprenentatge.
En el decurs de la propera setmana finalitzarem la connectivitat d’aquestes pissarres a la xarxa local amb el cablejat ethernet, a banda que es puguin connectar usant la xarxa wifi.
Una PDI està integrada per tres elements: una pantalla de gran format, un projector i un ordinador multimèdia amb els continguts que es mostraran a la gran pantalla.
En el cas de les aules de 1r i de 2n d’ESO les pissarres digitals interactives utilitzen la tecnologia d’ultrasons localitzada en el projector interactiu Epson EB-450WI i la pantalla és una pissarra blanca amb superfície mat d’acer vitrificat per a facilitar la projecció i interacció del llapis electrònic.
El projector interactiu s’ha instal·lat al centre de la paret anterior de l’aula i la pissarra blanca s’ha situat sobre l’actual pissarra verda amb un sistema de guia que permet el seu desplaçament cap a un extrem de la pissarra actual per a facilitar l’ús de les dues superfícies al professorat i a l’alumnat.
Addicionalment, hem afegit un teclat i un ratolí sense fils, per radiofreqüència, que permeten controlar l’ordinador, a través de la pantalla, fins a una distància de 10 metres amb fiabilitat.
El sistema d’amplificació de so està integrat per dos altaveus autoamplificats, col·locats a la part superior de l’aula, per a facilitar una bona audició.
L’odinador, el llapis electrònic, el comandament del projector, el teclat i el ratolí sense fil es guardaran a l’armari amb clau que està al costat de la pissarra. També a l’interior d’aquest armari hi ha un magnetotèrmic com una mesura de seguretat i de control de les connexions elèctriques i les connexions de xarxa.
En els armaris de les aules de l’ESO hem afegit una caixa de control de connexions que permetrà utilitzar diferents fonts d’imatge i de so, controlar el volum dels altaveus, connectar més d’un ordinador i d’altres entrades com a càmeres digitals o càmeras web o reproductors externs (DVD /MP3-MP4/ DivX /RCA, …).
 • La pantalla és una pissarra blanca de 2,00 m x 1,20 m d’acer vitrificat i superfície mat.
 • el projector és el Epson EB-450 WI amb la tecnologia interactiva
 • l’ordinador per a controlar el contingut que es mostrarà a la pantalla és un ACER Travel Mate 5742 amb 6 MB de RAM, 640 Mb de disc dur i gràfica Intel HD.

 

pdi-eso-1
pdi-eso-21
pdi-eso-3
pdi-eso-5
pdi-eso-6
pdi-eso-8

Pissarres Digitals Interactives a Infantil

Aprofitant els dies d’aturada en les activitats lectives de la setmana santa hem fet la instal·lació de pissarres digitals interactives a cadascuna de les aules de pàrvuls 3, 4 i 5 anys i de 1r i 2n d’ESO. Ara, disposem de 12 aules equipades amb PDI d’última generació per a millorar les tasques d’ensenyament-aprenentatge.

En el decurs de la propera setmana finalitzarem la connectivitat d’aquestes pissarres a la xarxa local amb el cablejat ethernet, a banda que es puguin connectar usant la xarxa wifi.

Una PDI està integrada per tres elements: una pantalla de gran format, un projector i un ordinador multimèdia amb els continguts que es mostraran a la gran pantalla.

En el cas de les aules d’infantil les pissarres digitals interactives utilitzen la tecnologia tàctil per a facilitar l’ús als nens i nenes i treure’n el màxim d’aprofitament pedagògic. Aquestes pissarres es controlem amb el dit com si fos el ratolí però disposen també d’un llapis electrònic per a dibuixar, esborrar, per a seleccionar els colors i d’altres opcions. Aquest model permet treballar a 3 persones de manera simultània utilitzant els dits.

Addicionalment, hem afegit un teclat i un ratolí sense fils, per radiofreqüència, que permeten controlar l’ordinador, a través de la pantalla, fins a una distància de 10 metres amb fiabilitat.

Els dos altaveus de la pissarra s’han complementat amb dos altaveus autoamplificats de més potència, col·locats a la part superior de l’aula, per a facilitar una bona audició del so.

L’odinador, el llapis electrònic, el comandament del projector, el teclat i el ratolí sense fil es guardaran a l’armari amb clau que està al costat de la pissarra. També a l’interior d’aquest armari hi ha un magnetotèrmic com una mesura de seguretat i de control de les connexions elèctriques i les connexions de xarxa.

 • La pissarra és la Panaboard (elite Panboard) UB T880
 • el projector és el Epson EB-440W i
 • l’ordinador per a controlar el contingut que es mostrarà a la pantalla és un ACER Travel Mate 5742 amb 6 MB de RAM, 640 Mb de disc dur i gràfica Intel HD.

pissarra-infantil-2

pissarra-infantil-3

pissarra-infantil-4

Noves línies ADSL i balancejador

Al llarg del mes de març hem fet les gestions per a poder millorar la connectivitat del centre a Internet. Per a aconseguir-ho hem contractat el servei ADSL (Línia d’abonat digital asimètrica)  sobre dues de les línies de veu que ja tenia el centre. D’aquesta manera, ara, disposem de dues línies amb ADSL de 6 Mb. Això permetrà millorar la connexió a internet des dels equips de la xarxa local del centre i també en l’accés al programari de gestió des de fora del centre.

Des de fa anys teníem tres línies RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) amb dos canals: un per a veu i un altre per a dades. Ara fa, aproximadament, sis anys, es va habilitar el servei ADSL sobre les línies RDSI i el proveïdor (Telefònica/Movistar) no ens ha pogut augmentar l’ample de banda més enllà dels 2 Mb/s (1,2-1,3 com a màxim, en realitat). A més a més, de les tres línies RDSI (amb Servei ADSL) una s’utilitzava per a connectar a internet els equips de les aules i dels departaments del professorat, una altra s’emprava per a connexions d’alguns equips de l’àrea de gestió i, la tercera, estava sense usar com a línia de dades.

comtrend5361rohsMòdem-Rourer WiFi  ADSL 6 Mbps

Aprofitant el canvi a la nova versió del programari de gestió (Àmic –> Alexia) i la possibilitat que l’alumnat hagi de connectar-se massivament des del centre, en un futur no gairè llunyà, encara que no de manera immediata, hem fet el canvi en les línies ADSL i, a més a més, hem incorporat a la nostra xarxa local, un nou element que es coneix com a balancejador de càrrega d’internet.

balancejador

Un paper important el jugarà el que s’anomena el balanceig de càrrega i que permet combinar dos o més connexions a INTERNET sumant les capacitats de les ADSL. Això no vol dir que si combinem 2 ADSL de 6 Mbps, la connexió final que faci un usuari sigui de 12 Mbps sinó que aquesta es continuarà fent a 6 Mbps. Ara bé, mentre una línia es troba ocupada l’altra línia queda lliure i és la que es fa servir pel següent usuari. Aquest procés és dinàmic i les peticions d’ambdòs usuaris es reparteixen sempre entre les diferents portes de sortida. A banda, no només tenim millora pel que fa la connectivitat sinó que s’introdueix un altre concepte i és el de la tolerància a errades. El mateix balancejador de càrrega permet, en cas que una connexió a INTERNET caigui, emprar les altres connexions fent, d’aquesta manera, que l’accés a INTERNET sigui possible sempre (o això diuen …)

Canvi en el WEB Hosting

shared-web-hosting

Aprofitant el període de vacances de la “setmana blanca” hem fet el canvi d’allotjament del nostre lloc web. Això ha estat motivat per una sèrie d’incidències de mal funcionament (en el darrer mes) que no ens garantien que l’accés al nostre web estigués assegurat de manera fiable.

Aquest canvi d’allotjament (hosting) ha repercutit en el sistema de correu web (webmail) pel que fa als comptes de correu corporatius. Ara, una vegada acabat el trasllat i fetes les accions pertinents per a recuperar els missatges, el servei de correu web torna a funcionar amb total normalitat.

Aquest canvi de hosting ens permetrà millorar la capacitat d’emmagatzematge i disposar d’alguns serveis nous que anirem incorporant al nostre web. També, hem reiniciat els comptadors d’accés al nostre web. Us animen a visitar-lo amb freqüència.

La URL que permet accedir al nostre web no ha canviat i, per tant, l’accés es fa a través de www.vergesalut.com o www.virgensalud.com.

III Jornada sobre protecció de dades i seguretat a Internet entre els menors

protegir-i-educar

Per tercer any consecutiu, el Departament d’Ensenyament, conjuntament amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, organitza una Jornada sobre protecció de dades i seguretat a Internet entre els menors adreçada a la comunitat educativa amb l’objectiu de sensibilitzar-la sobre nous aspectes a tenir presents ens els centres educatius, derivats dels entorns digitals en què es mouen els alumnes.

La III Jornada sobre protecció de dades i seguretat a Internet entre els menors d’edat tindrà lloc el 22 de febrer al CosmoCaixa de Barcelona i se centrarà en la presentació de l’informe EU Kids online sobre l’ús, els riscos i la seguretat a Internet dels infants europeus, així com es presentarà el Manual de bons usos digitals que el Departament ha elaborat recentment en col·laboració amb diferents organismes.

Més informació:

ARC: L’Aplicació de Recobriment Curricular

arc

L’Aplicació de Recobriment Curricular (ARC) conté i ofereix propostes d’activitats, recursos i itineraris vinculats al currículum i adreçats al professorat en el seu treball a l’aula. Les necessitats que ha generat el Projecte eduCAT1x1 fan que les propostes didàctiques s’hagin concentrat a 1r i 2n d’ESO en les àrees de matemàtiques, llengües, ciències naturals, ciències socials i tecnologia.

L’ARC s’ha creat i es manté des dels CESIRE, Centres de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa, que depenen del Departament d’Educació.

Es tracta d’una eina molt vàlida i interessant per a donar suport al professorat que vol incorporar els continguts digitals a la seva feina diària.

Pera accedir a l’ARC: http://base.projecte-arc.com/elements_didactics

Podeu clicar sobre les imatges inferiors per a accedir als llocs web dels diferents CESIRE

Iniciem la campanya de l’e-circular i els comunicats SMS

Divendres, 4 de febrer, lliurarem una circular en paper a totes les famílies de tots els nivells del centre per a informar sobre la disponibilitat de rebre les circulars en format digital via correu electrònic, si així ho desitjen. També, podran rebre comunicats urgents i notificacions importants via SMS.

Per a poder desplegar, en el marc del VIRSATIC (Pla d’integració de les TIC), aquests SERVEIS GRATUÏTS, ens cal actualitzar el número de mòbil i l’adreça de correu electrònic del pare i de la mare (o dels tutors legals) en el nostre programari de gestió (Alexia) i després fer la migració d’aquestes dades a VIRTUS CIRCULARS i VIRTUS SMS.

Per aquest motiu, sol·licitem la col·laboració de totes les famílies i que ens comuniquin aquests dades, com s’explica a la CIRCULAR, abans de divendres, 11 de febrer.

L’ús d’aquests eines de comunicació ofereix molts avantatges en comparació amb les tradicionals. A tall de resum, aquí n’hi ha unes quantes de l’e-Circular i dels comunicats SMS.

Virtus 360: eines per a millorar la comunicació escola-família i la documentació tutorial

Virtus 360 ens ofereix un conjunt d’eines, que implementades a la nostra Plataforma educativa de centre, ens permetrà millorar la gestió de la comunicació amb les famílies i l’emmagatzematge i accessibilitat de la informació d’interès tutorial

E-Circular

E-Circular.JPG

Sistema que combina l’enviament de circulars informatives en format electrònic o imprès en funció dels desitjos de la família

SMS

Plataforma que permet gestionar incidències, avisos, recordatoris o comunicats urgents a través del SMS, sense cost per al receptor.

Actes

Actes.JPG

Sistema que permet gestionar i arxivar els acords (entrevistes, reunions, …) família-escola al llarg de la vida escolar de l’alumne

 • E-Circular és un servei gratuït pels pares que s’estimin rebre les circulars directament al seu e-mail. Tots els pares i mares que estiguin interessats només ens han de facilitar una adreça de correu personal i podran rebre les circulars informatives dirigides al seu coreu electrònic. Això permet un estalvi molt important en el consum de paper i una comunicació més immediata i segura. D’altra banda, el sistema permet mantenir circulars impreses a les famílies que així ho desitgen i també monitoritzar l’estat de l’enviament de la E-Circular (Pendent, rebuda, llegida)
 • Comunicats SMS és un servei gratuït pels pares que permet agilitar la comunicació de qualsevol incidència (absències, retards, …), avís, comunicat o recordatori urgent a través del servei d’enviament de missatges al mòbil.
 • Actes és un servei per a gestionar la informació manuscrita en una acta d’entrevistes amb els pares i disposar de totes les actes vinculades a un alumne/a al llarg de la vida escolar. També facilita el compliment de la normativa de la LOPD sobre els fitxers no automatitzats i facilita la visibilitat dels acords relacionats amb un alumne/a als diferents equips docents al llarg de les diferents etapes educatives impartides en el centre. Es digitalitza automàticament l’acta manuscrita i la consulta es pot fer via web.