La pissarra digital interactiva: una eina molt útil en la tasca diària a l’aula

El portal educatiu http://www.xtec.cat  ha incorporat un apartat dedicat especificament a la PDI, accessible a través de l’enllaç http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/pissarres_digitals.htm. Molt probablement, el desplegament del pilotatge de l’eduCAT 1×1 ha tingut molt a veure en aquest desenvolupament. De fet,  l’Administració Educativa ha dotat d’aquest recurs tecnològic a l’escola pública com a un dels equipaments d’aula imprescindible d’aquest projecte d’integració de l’ús d’un ordinador personal per a cada alumne a l’aula convecional.

Malgrat que encara no hi ha finançament previst per a l’adquisició de pissarres digitals ni per a l’instal·lació WIFI  per a  l’escola privada concertada – que també presta el servei públic de l’educació, amb totes les obligacions que això comporta- no dubtem que aquest portal ens aportarà coneixement i recursos sobre l’ús pedagògic d’aquesta eina i facilitarà la selecció de materials digitals i models metodològics.

  • Cal visitar l‘Alexandria, una biblioteca de recursos digitals per a l’aula. Un dels seus apartats és la base de dades amb materials per a les pissarres digitals interactives (PDI).

alexandria

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4


  • També és molt interessant el bloc Les TIC en bloc que està destinat a l’intercanvi d’informació i d’experiències  sobre l’ús educatiu de les tecnologies de la informació i la comunicació. Més concretament, una de les seves entrades ens aporta molta informació sobre recursos per a PDI.

espai-pdi

http://www.reporteducacio.cat/tic/?page_id=580

  • Alguns fabricants de pissarres digitals també aporten recursos lliures per a PDI. Aquí teniu un conjunt de materials didàctics per a PDI elaborats amb el programari Notebook (SMART Board). Es presenten agrupats segons s’adrecin a l’educació infantil, l’educació primària i a l’educació secundària. A més s’inclou un apartat dedicat a les galeries. Els trobareu en format .zip (un cop extret el fitxer només és visible si es disposa del programari adequat -versions 9.7 i posteriors-. Podeu descarregar des d’aquí: Versió 9.7)

aplicacions-pdi

http://www.reporteducacio.cat/index.php?option=com_content&view=category&id=173:recursos-pdi&Itemid=100085&layout=default

Anuncis

Pissarra digital interactiva tàctil a Infantil

En el marc d’aplicació de les directrius del VIRSATIC hem augmentat els recursos materials TIC disponibles en el nostre centre amb una  PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA TÀCTIL destinada a l’etapa d’Infantil.

L’accés a les 4 aules multimèdia del nostre centre no és recomanable per a aquests nens i nenes però l’ús de les teconologies TIC a l’Educació Infantil és del tot impresecindible i, per això, hem incorporat al llarg d’aquest primer trimestre una pissarra digital amb suport mòbil que podem desplaçar a les diferents aules i a les sales comunes.

El model escollit, després de fer una recerca exhaustiva en el mercat actual, ha estat la TEAMBOARD de 77 polzades tàctil amb el suport elevador hidràulic i amb el projector ultracurt.

És una pissarra que té garantida la superfície de treball (escriptura, projecció, sensible al tacte) per un període de 10 anys i que permet treballar amb ella com si en realitat tinguessím tres pissarres en una.

  1. És una superfície de projecció o d’escriptura que té esborrat en sec
  2. És una pissarra electrònica que pot capturar dibuixos i anotacions en format digital i emmagatzemar-los sense necessitat d’usar el projector
  3. És una pissarra digital interactiva sensible al tacte que funciona amb qualsevol aplicació de l’ordinador

PDI tàctil TEAMBOARD

Per augmentar encara més la funcionalitat d’aquesta pissarra hem afegit un reproductor extern – connectat al sistema d’altaveus i al projector –  amb el qual podrem reproduir arxius multimèdia (mp3, mp4, wma, wav, cda, ogg, mpeg, mpg, jpg, jpge, DivX, …) amb suport CD/DVD i utilitzar-la com a pantalla de projecció de gran format.

L’ordinador que permet governar les diferents aplicacions està allotjat al compartiment inferior i les connexions es fan per la part inferior i posterior. Això permet un còmode desplaçament de la pissarra i en facilita la protecció i la seguretat.

pdi3

pdi2

pdi6

pdi41

pdi5

Nou blog sobre recursos tecnològics a l’escola

Ja disposem d’un nou blog per a informar i formar al conjunt del professorat del centre sobre els diferents recursos tecnològics disponibles per a aplicar l’ús de les TIC en les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

Es tracta d’un espai de comunicació accessible des del nostre lloc web a l’apartat ESTAMENTS (Professorat) que neix amb la voluntat de facilitar els coneixements pràctics per a emprar els recursos tecnològics (TIC) de les aules multimèdia i dels mitjans audiovisuals (MAV) que disposa el professorat i l’alumnat del nostre centre.

Sempre que sigui possible les imatges i les explicacions tècniques es faran sobre els materials propis, encara que no és descartable donar informació basada en recursos tecnològics externs.

Nou formulari de registre a l’Àrea Privada del WEB

El nostre web http://www.vergesalut.com o http://www.virgensalud.com Àrea Privada.

L’accés a la part privada requereix demanar l’alta d’usuari/ària mitjançant un petit formulari al qual s’accedeix a través de l’enllaç registrar-se aquí, situat a la part superior de la pàgina d’inici.

Per a facilitar el registre de nous usuaris/àries al nostre web, hem modificat el formulari per a demanar l’alta d’usuari. Això, també facilita l’administració dels usuaris i permet augmentar-ne la funcionalitat i la usabilitat.

L’aspecte del nou formulari és el següent:

Nou WEB: Professorat Infantil i Primària

Dijous, 1o de gener de 2008, presentarem el nou disseny i la nova funcionalitat del nostre lloc web www.vergesalut.com o www.virgensalud.com al claustre de professors d’Educació Infantil i Primària. És una actuació inclosa en el marc del VirsaTIC.Es tracta de donar a coneixer les característiques dels principals mòduls incorporats a partir del programari Joomla (www.joomla.org) per tal de transformar el nostre espai en una eficaç eina d’informació, de comunicació, de teleformació i de gestió entre els membres dels estaments de la nostra escola.

Una de les principals novetats és el mòdul de registre d’usuaris. Aquest mòdul permetrà l’accés a l’Àrea Privada del nostre lloc a aquells membres de la nostra comunitat degudament autoritzats. Cal doncs, demanar el registre a travès d’aquest mòdul localitzat a la part superior dreta de la nostra pàgina d’inici. Clicleu a “Registrar-se aquí

webcapcalera.PNG

En el procés, cal emplenar un petit formulari i escollir un nom d’usuari/ària i una contrasenya i disposar d’un compte de correu electrònic vàlid. Llegeix la resta d’aquesta entrada »